Както мъжете, така и жените, изглеждат по-привлекателни, когато заемат отворена и експанзивна поза, сочи ново проучване. Това означава ръцете да са отпуснати или разперени встрани, вместо скръстени или прибрани; разкрачен стоеж вместо скръстени крака, и тяло, облегнато назад, а не свито напред. 

Широките жестове означават откритост и доминантност, и според учените това е причината да изглеждат по-привлекателни.

„Виждаме и в животинския свят, че да заемаш допълнително пространство и да разширяваш присъствието си в едно пространство е един от сигналите, който помага за привличане на партньор – казва д-р Таня Вачаркулксемсук, първият автор на изследването. – Демонстрирайки господство, сигнализираме на потенциалния партньор: „Мога да се справям с нещата, имам място в йерархията, имам достъп до ресурси.“  

Учените са записали събитие за бързи запознанства и са използвали данни от сайта за запознанства Tinder, за да потвърдят своята хипотеза. И в двата случая хората, които заемали по-експанзивни пози, били предпочитани.

„Тези открития показват, че в съвременния контекст, в който първоначалното привличане често се определя от бързи решения след кратък разговор или преглед на снимка, експанзивната поза увеличава шансовете за първоначален романтичен успех“ – пишат авторите на изследването.

Частта, която проучва снимките в Tinder, е още по-убедителна, тъй като авторите са създали два профила на всеки от участниците в изследването – единият в по-прибрана поза, а другият – в отворена и експанзивна – например, облегнати назад, с разтворени ръце.     

Резултатите са категорични: „Нашето изследване сочи, че невербалната демонстрация на доминантност увеличава шансовете на даден човек да бъде избран за потенциален партньор.“

Източник: PsyBlog