Какво е щастието и как можем да получим повече от него, пита Science Alert?

От много години учените се опитват да дадат определение на радостта и усещането за щастие, както и да обяснят на научен език как възприемат хората тези чувства.

Да вземем например парите - знаем, че те наистина имат значение. Нужни са ни, за да живеем добре и това може да ни направи по-щастливи, отколкото ако ги нямаме. Но след определен момент парите вече не са толкова важни.

Други пък се опитват да подредят държавите по щастието, което изпитват техните жители. Съществуват различни индекси и класации, а сега учените дори са създали цяла формула, която се опитва да отговори на същите въпроси.

Тя е дело на Роб Рътлидж и неговите колеги от Центъра за психиатрия и изследване на стареенето в университета "Макс Планк".

"На базата на събраните данни, разработихме математическо уравнение, което предсказва как усещането за щастие зависи от минали събития", обяснява Рътлидж.

"Установихме, че щастието зависи не от това как седят нещата в момента, а от това дали те се развиват по-добре или по-зле от очакваното".

За онези, които обичат математика, тук поместваме и самата формула.

Според нея, щастието зависи от лесните избори, които ще ни донесат сигурни награди (CR); очакванията, свързани с рискованите избори (EV); и това дали резултатът от рискованите избори е по-добър или по-лош от очакваното. Крайната стойност се нарича "грешка в предричането на наградата" (PRE) и изразява разликата между изживяното последствие и очакванията.