Отдавна е ясно, че щастието зависи от различни житейски обстоятелства. Може да се каже, че са нужни определени условия, за да се получи то като изходен резултат.

Ако приемем, че то е изходният резултат от математическо уравнение, кои биха били нужните елементи за получаването му? На този въпрос посвещават време британски учени. Те се залавят да създадат математическа формула, чийто резултат е получаването на незабавна, моментна човешка наслада от живота. За труда им разказва Би Би Си.

При съставянето на формулата учените взели предвид, че се чувстваме най-щастливи, когато сме успели да се представим по-добре от очакваното по време на задача, в която поемаме известна доза риск и накрая получаваме награда. Този извод бил направен при наблюдение на участници в експеримемент. Сканиране на мозъка им го потвърдило.

Така била съставена формулата на щастието, която може да видите по-долу. Изглежда сложна, нали? Елементите в нея отразяват очакванията, които човек ще има към дадено събитие, наградата след края на събитието и влиянието на миналия опит или предишни представяния на човека.

Уравнението е публикувано в британския журнал PNAS. Смята се, че то може да бъде използвано за лечение на смущения на настроението и за подобряване на усещането на хората за лично щастие в масов мащаб. Освен това може да помогне на британското правителство да анализира статистики за удовлетвореността от живота на британците, каквито се отчитат от 2010 г. насам.