Факт е, че днес жените се чувстват далеч по-ценени и полезни. Уви, натискът на ежедневието и безпокойството, които повишават нивата на стреса обаче, засилват чувството им на неудовлетвореност.

Данните на Службата за национална статистика на Великобритания установи, че що се отнася до фактора щастие, мъжете печелят залога. Жените са по-склонни да изпадат в пристъпи на тревожност, които водят до реални физически неразположения.

Специалистите са склонни да приемат като обяснение за констатацията комплекс от фактори. Основен виновник е фактът, че жените по някакъв начин се чувстват по-ангажирани и социално свързани със социалните събития в сравнение с мъжете.

Като цяло учените отчитат намалено чувство за щастие в целия свят в последните години. То е резултат от забавения икономически растеж, кризата, терористичните актове, бежанската вълна и всички други проблеми в съвременното ни ежедневие.

Анализът на ситуацията във Великобритания ясно показва, че в сравнение с периода преди няколко години хората са по-богати и по-здрави. Въпреки това нивата на настроението не са се увеличили дори с процент.

В проучванията от преди няколко години се наблюдава осезаема разлика между нивата на щастие при мъжете и жените. Тогава дамите са показвали много по-добри резултати от силния пол. Днес тази разлика е заличена.

Данните са крайно притеснителни. Дамите са предразположени към тревожност повече от всякога. Причина за състоянието е безпокойството, прекомерният страх, напрежението вмускулите. Тези фактори са крайно сериозни и могат да доведат до депресии.

В резултатите от проучването се посочва още, че най-нещастните жени са тези, които живеят в Лондон. В противовес - най-добре прекарват живота си тези в Северна Ирландия.

При жените е два пъти по-вероятно да страдат от тревожност, отколкото при мъжете. Това се обяснява с различия в мозъчната химия и колебания на хормонално ниво, особено при репродукция. Основните симптоми са повтарящи се тревожни мисли, импулси и мании.