Сциентологията (на английски: scientology) е система от религиозни вярвания и философски идеи, основана в САЩ от писателя Лафайет Роналд Хъбард през 1952 г. Тя изповядва смесица от наука и духовност, като вярва в безсмъртието на духа и подобряването му на Земята. Идеята за рай и ад не съществува. Най-висшата цел е цялостното пречистване на духа. Това е възможно чрез продължителен терапевтичен процес - т.нар. Clearing. Онзи, който постигне най-високата степен на пречистване и освобождаване, вече стои над законите на пространството и времето и е способен да върши чудеса.

Учението секта привидно проповядва междучовешка и религиозна толерантност и произлиза от будизма, но всъщност напомня тоталитарен култ, в чийто център стои личността на нейния основател. Рон Хъбард е известен с отрицателното си отношение към редица от световните религии, в това число на християнството. Според Хъбард човеците са тетани - духовни същества, които са съществували преди около 300 трилиона години. След това те пребивавали в различни тела и когато тленните им обвивки умирали, влизали в друга форма на живот. Според сциентологията всеки минал живот дава нови и нови преживявания, наречени енграми, които са неделима част от тялото. Именно енграмите са причина индивидът да е в конфликт с обществото и да не може да се приспособи към живота. Затова енграмите трябва да бъдат премахнати. Това се извършва чрез "прослушване" по време на специални курсове, понякога струващи десетки хиляди долари. След "изчистването” последователите вече могат да контролират себе си, материята, енергията, пространството и времето. Следващото след тетана еволюционно ниво е т.нар. "хомо новос" – богоподобен човек.

Не е за пренебрегване фактът, че в рамките на сциентологичната организация съществуват "Служба за специални въпроси" и отряд "Проект Рехабилитация". Първата структура изпълнява всякакви секретни поръчения, давани от висшето ръководство на сциентолозите, включително следене, домогване до лични данни, оказване на психологически и финансов натиск, предизвикване на семейни проблеми и др. Втората структура представлява средство за принуда и манипулиране на членове на организацията, които са проявили съмнение в учението.