1. Решиха да се прекрати изпитът, защото стана ясно, че на единия от учениците му е прилошало.

2. Учителя го извикаха в директорския кабинет, за да поговорят за годишния отчет.

3. Когато спря токът, в залата бяха останали още няколко зрители, които побързаха да се устремят към изхода.

4. Щастливеца е псевдонимът на Алеко Константинов.

5. Пазачът на града не повярва на очите си и за по-сигурно реши да изпрати младежа до двореца.

6. Появи се новият брой на вестника и всички нямаха търпение да прочетат за последния модел смартфон, излязъл на пазара току-що.

7. Навикът на героя да разказва за приключенията си, без да проявява излишна скромност, може да разсмее читателя и днес, както и да прикове интереса му за дълго време.

8. Попитах първия, който откликна на зова ми за помощ, защо се е забавил толкова, а той отговори, че аз съм поредният оплакал се.

9. Трябва да довърша разказа си за кита, който живеел на най-далечния остров в най-тъмния участък на земята.

10. Планинската служба посъветва туристите върхът да се изкачва на другия ден само при подходящи атмосферни условия.