Коригирайте членуването на съществителните имена от мъжки род там, където е необходимо:

1. Решиха да се прекрати изпита, защото стана ясно, че на единият от учениците му е прилошало.

2. Учителят го извикаха в директорския кабинет, за да поговорят за годишният отчет.

3. Когато спря тока, в залата бяха останали още няколко зрители, които побързаха да се устремят към изхода.

4. Щастливецът е псевдонима на Алеко Константинов.

5. Пазачът на града не повярва на очите си и за по-сигурно реши да изпрати младежът до дворецът.

6. Появи се новия брой на вестника и всички нямаха търпение да прочетат за последният модел смартфон, излязъл на пазара току-що.

7. Навика на героя да разказва за приключенията си, без да проявява излишна скромност, може да разсмее читателя и днес, както и да прикове интересът му за дълго време.

8. Попитах първият, който откликна на зова ми за помощ, защо се е забавил толкова, а той отговори, че аз съм поредния оплакал се.

9. Трябва да довърша разказът си за китът, който живеел на най-далечния остров в най-тъмния участък на земята.

10. Планинската служба посъветва туристите върха да се изкачва на другият ден само при подходящи атмосферни условия.

Ще намерите отговорите на следващата страница.