Пълният и краткият член на съществителните имена от м.р. е изпотил не едно и две чела. Всъщност правилата са лесни за запомняне, но изглежда не толкова лесни за прилагане.

Припомняме ги в най-прост вид:

Пълен член = той

Кратък член = него

И още един дребен коз: след предлог никога, ама никога не поставяйте пълен член!

Следните примери ще ви помогнат да проверите дали работи това практическо правило.

Поставете пълен или кратък член на празните места:

1. Учител… извика ученик… .

2. В залата спря ток… и прекъснаха филм… .

3. Мъж… си удари лакът… .

4. Боли ме крак… и няма да дойда на тренировката.

5. Днес сме на посещение в музе… на Иван Вазов.

6. Моля те, донеси стол… .

7. Взех документ… от офис… и тръгвам към теб.

8. Това е учебник…, който търсех.

9. На път… се появи автомобил… в цели… си блясък.

10. Най-добри… приятел на брат ми е негови… компютър.

Ще намерите отговорите на следващата страница: