Ах, това членуване! Толкова пречи на някои, които не могат да го разберат, че искат дори да отпадне от езика ни. Това е все едно руснаците или немците да изхвърлят някой падеж от езика си, защото на учениците им е трудно да го разберат. А всъщност членуването е нещо толкова просто, необходимо е само да го разберем и вече ще бъде наш приятел.

Определителният член има следните значения:

1. Показва ни граматическият и/или логическият вършител на действието.

2. Означава известни от ситуацията предмети, лица и др.

Влакът (който чакаме или за който говорим, но вече е известен на участниците в речевата ситуация) пристигна.

3. Назовава всички предмети, лица, явления от даден вид, когато е в мн.ч. (има обобщителна функция):

Учениците (всички) са във ваканция.

3. Отнася се за рода (вида) предмети, животни, растения и пр.

Лъвът е диво животно.

Съществителните имена притежават категорията определеност. Могат да се членуват.

 За правилата на членуване на съществителните имена вижте ТУК.

А в настоящата статия ще обърнем внимание на някои особености при членуването на съществителните имена от м.р.