Знаете ли кога трябва да се употребява кой/кого/на кого/кому, някой/някого/на някого/някому, никой/никого/на никого/никому и т.н.?

Дразни ли ви, ако ви попитат „кой търсите?“

Ако е така, следният тест, включващ въпросителни, неопределителни и отрицателни местоимения, е точно за вас.

Проверете знанията си със следните 15 изречения:

1. По тази алея вече А) никой/ Б) никого/ В) никои не минаваше.

2. Вървях дълго, но не срещнах А) никой/ Б) никого/ В) никои по пътя.

3. Нищо лошо не съм направил А) на никой/ Б) на никого/ В) никому.

4. От А) никой/Б) никои/В) никого не търся помощ.

5. Впечатли ли се изобщо А)някой/ Б) някого/ В) някои от постиженията ми?

6. Чудя се А) на кой/ Б) на кого/ В) на кому можеш да имаш вяра в днешно време?

7. Не дължа обяснение А)на никой/ Б) на никому/ В) на никого.

8. Попитах А) кому/ Б) на кой/ В) на кои принадлежи тази химикалка?

9. По този въпрос вече не разговаряше с А) никои/ Б) никой/ В) никого.

10. Той не прощаваше слабостите А) на никого/ Б) на никой/ В) на никому.

11. Днес А) никого/ Б) никой/ В) никои от съучениците ми не закъсня.

12. Споделяш ли тайните си А) с някой/ Б) с някому/ В) с някого?

13. Добрият човек не се страхува от А) никой/ Б) никого/ В) никому.

14. След малко ще обявим А) кой/ Б) кого/ В) кои се е представил най-добре в състезанието.

15. Не е тайна А) за никой/ Б) за никого/ В) за никому, че обичам музика.

Ще намерите отговорите на следващата страница: