Зад разпространението на диабет от втори тип, поне при някои случаи, може би стои увреден протеин, който не функционира по стандартен начин. Ако тази хипотеза се потвърди, това може да означава, че заболяването потенциално може да се предаде чрез кръвопреливане и трансплантации на органи (или дори на деца при раждането).

Въпреки че са необходими още много изследвания, за да се установят евентуални рискове за хората и техния мащаб, изследването е пробив в разбирането на науката за това как се развива и разпространява болестта в пациентите.

Учените са изследвали увредено нагънат протеин, наречен амилоид полипептид (IAPP), който е бил взет от панкреаса на лабораторни мишки. Те са проучили възможността протеинът да разпространи и да предизвика диабетни симптоми, когато се пренесе между отделни екземпляри.

Въпреки че мишките с трансплантиран увреден протеин са развили симптомите на болестта, според учените засега няма основания да се смята, че тя е заразна като грип.

Източник: Science Alert