Да сте щастливи и да останете щастливи се свежда основно до нашите ежедневни дейности, установи ново изследване по проблема за щастието. Резултатите показват, че условията за щастието са 50% генетични, 10% идват от условията ни на живот и цели 40% се определят от нашите ежедневни дейности.

Учените са установили, че тези от участниците, които наскоро са започнали да се занимават с нова ежедневна дейност, която им носи удоволствие, се чувствали по-щастливи от онези, чийто условия на живот са се подобрили наскоро.

Резултатите също така са подкрепили теорията, че ефектите от подобрените условия на живот може да увеличават щастието, но увеличението на щастието при ежедневните дейности, който носят удоволствие и удовлетвореност, е траело по-дълго.

Трябва да сe има предвид обаче, и че изследването е имало своите ограничения. Така например, участниците в тестовете са избрали сами себе си да участват в него. Което създава проблем при интерпретацията на резултатите. За да се потвърдят резултатите с необходимата научна тежест следва да се получат при групи от участници, избрани на случаен принцип. 

Psy Blog