Учените от руския институт по ядрена физика са успели да постигнат устойчиво награвяне на плазмата до температури от десет милиона градуса на международния термоядрен експериментален реактор, предаде Фокус.


„Потвърдихме резултатите от последните години по нагряване на плазма до температури до 10 милиона градуса, което е важен момент за нашата работа. В момента разглеждаме варианти за създаването на термоядрена система въз основа на откритието“, заяви заместник директорът на института Александър Иванов. Той отбеляза, че специалистите от института работят над проекта за термоядрен реактор, който да може да бъде създаден в близките 20 години. Учените предполагат, че при последвалите експерименти температурата на плазмата ще нарасне значително, макар и минималната за създаването на термоядрен реактор да е вече превишена. 

Също така учените са разработили перспективен метод за генерация на плазма с помощта на мощен микровълнов излъчвател в едромащабен магнитен „капан“ от открит тип, което е позволило провеждането на експериментите по подобряването на задържането на плазмата в „термоядрени“ параметри. „Вече можем да получаваме плазма в по-чисти и контролирани условия“, заяви Иванов.