Въпреки, че невротичните хора страдат от повече стрес и тревожност, невротичността има един изненадващ страничен ефект и дори се оказва, че да сте невротични може в един момент да е добре за вашето здраве.

Т.н. “здрави невротици” са хора, които комбинират невротични черти на личността със съзнателност.

Самодисциплината на съзнателността балансира нездравословни невротични поведения като невротичното ядене и невротичното препиване с алкохол.

“При тези хора е много вероятно да преценят последствията от своите действия и затова тяхното ниво на невротизъм заедно със съзнателността им ги спира от рисково поведение,” обяснява Д-р Никълъс Туриано, водещият автор на изследването.

Били са изследвани 1 054 възрастни хора и данните са показали, че тези, които са били както невротични така и съзнателни, са имали по-ниски нива на възпаление в кръвта си.

Съзнателните невротици също имали по-малко здравословни проблеми и по-нисък тяло-маса индекс.