Когато животните общуват едно с друго техните комуникации се оказват много по-сходни с човешката комуникация, отколкото може би сте предполагали. Така например, много видове се редуват по време на разговора си, точно както правят хората. А досега повечето специалисти смятаха, че редуването е едно от нещата, които наистина различава хората от животните. Екипът е изследвал стотици бозайници, насекоми и амфибийни животни и е създал научна рамка, в която да може да бъде анализирана комуникацията сред многообразието на видовете.

Въпреки че редуването на разговора при животните е изключително често срещано, паузите могат варират значително. При някои птици паузата варира не повече от минималните 50 милисекунди, и затова “неловкото мълчание” е много различно при различните животни. За сравнение при хората стандартната пауза при разговор, която дава възможност на единия човек да завърши и на другия да започне, е около 200 милисекунди. Откритието може да помогне да разберем по-добре как комуникират животните помежду си.

Science Alert