Корнелската лаборатория по Орнитология публикува онлайн архив, пълен със звуците на различни животни.

Каталогът не претендира за изчерпателност – акцентът в него е най-вече върху птиците.

Въпреки това спокойно може да прекарате цял следобед, наслаждавайки се на невероятните звуци на природата - библиотеката съдържа около 150 000 звуци на близо 9000 видове животни.