Ново изследване разкри кой е най-добрият начин да съчувствате на някого. Оказва се, че най-добрият начин да разберете какво наистина минава през главата на някого като мисли и емоции е да се поставите на тяхното място.

В действителния живот обаче хората не действат така. Изследването е открило, че повечето хора смятат, че разчитането на израженията на лицата и езика на тялото е по-добър начин за разбиране на емоционалното състояние на другите.

Резултатите са дошли след като са били тествани различни начини на разчитане на емоционални състояния.

Въпреки че поставянето на мястото на някого е било най-успешно в осигуряването на емоционално прозрение за това какво изпитва някой в този момент, тази техника не е била оценявана достатъчно от хората. 

Хората са упорствали с разчитане на лицата и езика на тялото вместо да се поставят на мястото на някого.