Хората се мотивират по различни начини, в зависимост от това, къде се намират по пътя към целта си. Има два вида мотивация, които ви трябват, за да постигнете целите си, откри изследване.

В началото хората се мотивират с надежди и мечти за постигането на целта си. Например когато някой иска да изгуби от теглото си, може да започне да мисли за дрехите, които ще могат да носят тогава.

Психолозите наричат това “промотираща мотивация”:

“Промотиращата мотивация окуражава хората да се фокусират върху целите си като върху постигането на нещо положително, и кара индивидите да предпочетат стратегии, базирани на динамиката на подходите в преследването на целите си,” обясняват д-р Оля Булард и д-р Раджеш Манчанда.

Но когато хората се приближат до тяхната цел те стават по-защитни.

Психологически, тогава нещата стават по-малко за ползите от постигането на целта и повече за избягването на подлъзване по пътя към нея:

“Превантивната мотивация окуражава хората да се концентрират върху своите отговорности и задължения, и ги кара да мислят за целите си като за избягване на нещо негативно и кара индивидите да предпочитат стратегии за избягване на определени проблеми и препятствия пред постигането на техните цели.”

В протежение на пет експеримента учените са открили, че хората превключват от промотираща мотивация към превантивна мотивация когато се приближат по-близо до целта си.

Ако сте близо до целита си авторите ви съветват да :

“Се фокусирате върху задълженията, които имате във своя живот и как постигането на целта ще ви помогне да почувствате, че сте ги изпълнили.”

В допълнение, използвайте и стратегии за избягване на проблеми, които ще ви помогнат да постигнете целите си. 

Източник: Psy Blog