Когато дойде хората често приемат, че е невъзможна за спиране – смъртта на организма. Умирането на клетките на земните организми е прието за неизбежно, но истината е, че съвсем не се случва по един и същи начин при различните организми. Учени са засекли за първи път изключение на феномена на “мъртвешкото вкочаняване” (rigor mortis), при който умрелите организми стават твърди като камък. Оказва се, че rigor mortis не действа при червеите така, както действа прихората и другите нормално загиващи организми на Земята.

“Това, което наистина ни порази, беше фактът, че rigor mortis при червеите започва докато те са още живи”, обяснява молекулярния биолог Евгени Галимов от Юнивърсити Колидж Лондон. При хората смъртта настъпва тогава, когато сърцето спира да бие и мозъкът престава да функционира. Но физиологическите процеси на стандартната смърт изглежда са доста различни при малките кръгли червеи Caenorhabditis elegans, и затова смъртта с косата явно трябва да подходи към тях по различен начин. “Ние установихме, че стандартната смърт от прекратяване на кръвообращението просто не се случва при Caenorhabditis elegans”, обяснява Галимов. “Тези червеи са толкова малки, че те не се нуждаят от система за кръвообращение, за да си набавят кислород. Разбирането на механизма на смъртта при тях ни помага да разберем разликите със нея при хората и дори евентуално да успеем да избегнем смъртност при определен клас  пациенти”, завършва биологът.

Science Alert