Думата е от женски род.

Наистина повечето думи в българския език от женски род завършват на гласната –а.

Разбираме, че е малко объркващо при наличието на толкова гласни „а“ в думата, но все пак правилната форма е МАРИНАТА – това е съществителното в основната му форма.

Следователно, за да го членуваме, трябва да произнесем „маринатата“.

Любопитното е, че редица готвачи, които все пак използват тази думи в ежедневието си, упорито я изговарят като „марина“.

„Аз бих ползвал друга марина.“, „Правилната марина за такъв тип ястия е…“

Правилната форма е „марината“.

Искам да използвам марината. Правилната марината за този тип месо е еди-коя си.

Любопитно: Съществителното "марина“, която някои употребяват в кулинарния смисъл на думата, всъщност означава „военноморски флот на една държава“.

Освен това е и чудесно женско име.

Цветелина Велчева