Нека бъдем реалисти – публикуването на научни статии е изключително трудно. Но какво ще кажете да увеличите шансовете си като използвате .... вашата котка?

През 1975 година, котка на име Ф.Д.Ч. Уилард, е станала съавтор на статия по физика, която е преминала строго пиър-ревю със заглавие “Ефекти на дву, три и четири атомни обмяни в bcc3He”.

Публикувана в списанието Physical Review Letters, статията описва резултатите от експеримент, който изследва поведението на изотопа Хелий-3 при различни температури.

Проведен от Джак Хедърингтън, професор по физика от Мичиганския Държавен Университет, експериментът дава много интересни резултати, които още се цитират и днес, но когато се опитал да публикува статията за първи път имало проблем. Той си спомня: “преди да изпратя статията за ревю я дадох на колега, да я прегледа и да си каже мнението. Той я върна с думите ”Статията е чудесна, но ще я върнат веднага.””

Причината била, че Хедърингтън е изпозвал формата “ние” вместо “аз” и списанието е имало изрична политика, която не допускала “ние”, освен в случай, че авторът е повече от един.

“Редактирането на статията изглеждаше много трудно и затова, след като размислих една вечер, аз просто помолих секретарката си да промени заглавната страница така, че да включи името ”Ф.Д.Ч. Уилард”, семейният сиамски котарак Честър. 

Източник: Science Alert