Една от най-често пренебрегваните и потънали в мъгла области от граматиката. Истински кошмар за хората, на които им предстои да държат тестове по български език.

Нека ви помогнем с изписването на някои от по-популярните имена на държавни и международни институции и организации.

* С главна буква се изписват имената на институциите и организациите, които представляват съществителни собствени имена като например Президентство.

* Ако името е съставено от две или повече думи (съставно), първата се пише с главна буква, а следващата е или главна, или малка в зависимост от това дали са собствени имена, или не.

Европейски съюз

Европейски парламент

Белият дом

Велико народно събрание

Министерски съвет

Върховен касационен съд

Апелативна специализирана прокуратура

Софийска градска прокуратура

Висш съдебен съвет

Национална следствена служба и др.

*Ако името представлява абревиатура, я изписваме само с главни букви като съкращение като например

ДАНС – Държавна агенция „национална сигурност“

МОН – Министерство на образованието и науката

и др.