Тази тема в граматиката е толкова всеобхватна, че едва ли можем да претендираме да обхванем и половината. Но все пак ще се опитаме да систематизираме информацията в няколко граматични посоки. Днес ще обърнем внимание на имена на държави, континенти, реки, планини, езера, небесни тела.

С главна буква се пишат имена на държави, континенти, реки, планини, езера, небесни тела

Планетата Земя е третата в Слънчевата система.

Средното разстояние между Луната и Земята е 384 403 km.

НО:

Когато са употребени като нарицателни съществителни, думите земя, луна, слънце, космос, вселена се пишат с малка буква.

Най-после изгря слънце.

Тази вечер луната се вижда много ясно.

Детето падна на земята.

Цялата вселена е съпричастна с подвига на юнака.

С главна буква се пишат едносъставни географски имена: България, Средиземноморие, Европа, Копитото, Ждрелото

С главни букви се пишат собствени имена, включени в състава на сложни географски имена: Велико Търново, Стара Загора, Нова Загора, Българско Черноморие, Горни Богров, Долни Богров, Златна Панега и др.

Но: Дунавска равнина, Тракийска низина, Черно море, Долна баня, Горна баня, Долна баня, Нови хан, Ново село, Искърски пролом, Стара планина, Средна гора, Черна гора, Черно море, Боянски водопад, Балкански полуостров, Слънчев бряг, Златни пясъци и др.

Ако в географското название има уточняваща съставка: изток, запад, север, юг, град и т.н., тя се пише с малка буква, ако е поставена на второ място: Пловдив-град, София-център, София-окръг, София-град, Перник-юг, Марица-изток

С начална главна буква се пишат сложни и съставни имена, образувани от нарицателни съставки: Български червен кръст, Велико народно събрание, Българска народна банка, Българска академия на науките, Български футболен съюз, Етнографски музей, Институт за български език, Министерски съвет, Министерство на образованието, Европейска централна банка, Народно събрание, Народен театър, Съюз на художниците, Съюз на българските писатели, Филологически факултет, Българска национална телевизия, Българско национално радио, Съюз на българските преводачи и др.

С главна буква се пишат първите части (прилагателни имена) на съставно географско наименование: Южна България, Северна Маедония, Южна Америка, Северна Америка, Южна Корея, Северна Корея, Източна Европа и др.

С начална главна буква се пишат сложни названия със съставки дом, клуб, дворец, ден, когато служат да обозначат индивидуален обект или понятие: Дом на киното, Ден на детето, Ден на жената, Дворец на децата, Клуб на историците, Национален дворец на културата и др.

С главна буква се пишат названията на ордени, медали, традиционни награди.

С начална главна буква се пише първата дума от названието, което е възприето за собствено име: Нобелова награда, Орден „Стара планина”, Орден на свободата, Филмова награда „Оскар”.