Болни сте? Вземете хапче. Тъжни? Хапче. Прекалено развълнувани? Хапче. Взели сте твърде много хапчета? Време е за още едно хапче.

Лекарствата често представляват отговор на редица наши проблеми поради простата причина, че химията е истинско изкуство, а човешкото тяло много лесно може да бъде дебалансирано.

Едно на пръв поглед мъничко хапче обаче може да съдържа изключително много неща и това таймлапс видео, представено от Мениджър NEWS, го доказва.

Вижте го!