Изглежда невъзможно да си представим днес но там, където днес Сахара простира своите дюни преди няколко хиляди години е било огромна зелена площ с езера навсякъде.

Водещ археолог издига хипотезата, че не друг, а хората са изиграли ключова роля в причиняването на бързите промени в екологията на региона, които са предизвикали спад на дъждовете. Историята на превръщането на плодородните площи в пустиня може да ни даде ценно разбиране за начините, по които може да се борим с климатичните промени в бъдеще.

Времето в Сахара преди около 11 000 години е било съвсем различно от днес и е било 10 пъти по-влажно. Този период е съвпаднал с миграцията на хората в областта, които са донесли със себе си и земеделието.

Според Дейвид Райт от университета в Сеул именно ефекта от земеделците, които са отглеждали реколта в региона е предизвикал промяната на климата от влажен към сух.

“По това време в Сахара е имало езера навсякъде и те ще съдържат следите от промяната на растителността. Ние трябва да пробием почвата до тях и да изследваме информацията за растителността, която се съдържа в леглата на езерата,” коментира той.

Източник: Science Alert