Рисуване с пръсти

Вземете лист с формат А3 или А4 или руло хартия за рисуване. Нека детето рисува с пръсти и бои или с гваш – с гваш може да се рисува не само с различни четки, но и с дунапренени или памучни тампони и дори с парче памучен плат. Боите са безопасни за децата и те с лекота работят с тях.
Заедно с хлапето изберете тема за рисунката. Може да изобрази дъжда, снега, цветя или гората.
Предложете му да нарисува всички детайли в картината в един цвят. Нека само избере цвят, който отговоря на настроението му.
Не е нужно да тълкувате картината. Ако в нея обаче преобладават тъмни краски и тревожни мотиви, се посъветвайте с психолог.

Рисуването с пръсти развива въображението и креативността. Тази техника е полезна не само за децата, но и за родителите.

Отделете на заниманието 15-30 минути.

Продължава на страницата на Новите родители