Като правило, мозъците на по-възрастните хора трябва да работят по-усилено за да свършат същите задачи като мозъците на по-младите хора.

Но  наскоро проведено изследване за първи път показа връзката между физическата форма, по-добрата мозъчна функция и мозъчното активиране.

Изследването се е фокусирало върху възрастни мъже в Япония и е показало, че мозъците на тези мъже, които са били в добра физическа форма, са имали успешно функциониране като мозъците на много по-млади мъже.

Резултатите се основават на анализа на данните, които показват как моделите на мозъчната активация се променят с възрастта.

Така например, при стандартни тестове за паметта младите мъже използват основно лявата част на префронталния кортекс за да изпълнят задача, свързана с краткосрочната памет.

За разлика от тях, вързастните мъже използват както лявото така и дясното полукълбо на мозъка за да извършата същата задача.