Транскраниалната магнитна стимулация (ТМС) e ефективен дългосрочен метод на лечение на депресия, откри ново изследване. ТМС стимулира мозъка чрез магнитни полета. Магнитните пулсации са насочени към левия предфронтален кортекс, за да стимулират онези области в мозъка, които са свързани с депресията. Магнитното излъчване е много сходно с това, което се използва при сканирането на мозъка с Ядрено-магнитен резонанс.

Техниката е одобрена за използване в САЩ през 2008 година, но това е едва първото изследване, което е проучило дългосрочните ефекти от нейното приложение.

“Това е първото в света ТМС изследване, което проучва из основи полезните ефекти на техниката при пациенти с депресия,” обяснява проф. Филип Яничак, водещият учен на проекта.

Магнитното стимулиране на мозъка не е чак толкова страшно, колкто вероятно звучи. То не изисква упойка и отнема около 40 минути за една сесия. По принцип пациентите получават по една сесия дневно 0 всеки ден в продължение на 4 до 6 седмици.

“Резултатите от анализа на данните показват, че ТМС е реално ефективна алтернатива за лечение на депресия, която може да замести традиционното медикаментозно лечение. Особено перспективна е технологията при пациенти, които не са се повлияли благоприятно от класическите лекарства против депресия,” добавя Яничак.

Изследването е публикувано в списанието Brain Stimulation. 

Източник: Psy Blog