Редовно се случва да бъркаме едно нещо с друго – дори да сме внимавали в часовете по физика, география и биология. Изненадващо, но факт: голяма част от хората не са наясно с разликата между изброените по-долу неща. 

Нека видим.

1. Маса и тегло

Маса

- Количеството материя в даден обект.

- Мери се в килограми.

- Не се променя при нулева гравитация. 

Тегло

- Силата, която обектът упражнява върху опората си. 

- Мери се в нютони (N). За удобство понякога измерването се приравнява в килограми.

- Изчезва при нулева гравитация. 

На Земята един човек с маса 70 кг има тегло приблизително 700 N или 70 килограма. Същият човек с маса 70 кг ще има тегло близо 12 кг на Луната и 165 кг на Юпитер.

2. Полярната звезда и Сириус

Полярната звезда

- Не е ярка 

- Не се движи и винаги сочи север. 

- Използва се за навигация от древни времена. 

Сириус

- Най-ярката звезда в небето.

- Движи се по небето.

3. Гарван и врана

Гарван 

- Много голям. 

- Чисто черен. 

- С тежък масивен клюн.

Врана

- Голяма горе-долу колкото гълъб. 

- Черно-сива или черна на цвят. 

- С тънък и заострен клюн.

4. Хонконг – град или държава?

По малко и от двете – специален административен район на Народна република Китай, с висока степен на самоуправление, бивша колония на Великобритания.

Ето какво има общо с един град:

- е зависим от Народна република Китай що се отнася до отбраната и външната политика.

- има площ само 1104 квадратни км (без да включваме водната - с нея е 2755 кв км).

- пълен с небостъргачи

И с държава:

- собствени представители в международни организации и събития

- собствена валута (хонконгски долар)

- собствено законодателство

- визов режим с Китай