1. Между 3 часа и 6 часа има 180 минути. Броят на минутите, оставащи до 6 часа, ще намерим, като представим разликата 180 - 50 = 130 като сбор на две числа, едното от коит е четири пъти по голямо от другото. Това означава, че трябва да намерим една пета от 130. Следователно часът е бил 6 без 26 минути. Наистина от 50 минути преди този момент до 6 часа оставали 26 минути + 50 минути = 76 минути, а това означава, че от 3 часа са изминали 180 - 76 = 104 минути. Това са четири пъти повече минути, отколкото в момента остават до 6h.

2. Необходими са поне 7 чинии, а именно - за дядото и за бабата, които образуват една съпружеска двойка, за техния син, за неговата съпруга и за трите им деца, които са едно момче и две момичета.

3. x (x + 1) - x = x2

Търсеното число се намира, като се извлече квадратен корен от резултата.

4. К - Д - А - Ж - Б.

Жанет седи межди Анет и Бабет.

5. 252 възможности.

Източник: matematika.bg