Да видим какви си спомняш от часовете по математика.

1. 2a – a

А) 2

Б) a

В) -2a

2. 12x + 8x

А) 20x

Б) 20

В) 20x²

3. 7n + 3n

А) 10

Б) 10n2

В) 10n

4. 5x – 2x + 2y

А) 1x

Б) 3x + 2y

В) 5xy

5. 3x – 7x + 2x

А) 6x

Б) -2x

В) -4x + 2x

6. a x b

А) ab

Б) a

В) b

7. 24x ÷ 12

А) 2

Б) 12

В) 2x

8. 3y ÷ y

А) y

Б) 3

В) 3y

9. 4ab ÷ 2a

A) 2b

Б) 2a

В) 2ab  

10. 3b³ ÷ b

А) 3b³

Б) 3b²

В) 3b

Ще намерите отговорите на следващата страница.