Хората, които мислят за своя интелект като нещо, което може да се развива и обогатява, не се страхуват да поемат трудни задачи, откри ново изследване. В резултат от това те познават своите истински способности по-добре от останалите и могат да избегнат вземането на лоши решения.

За разлика от тях хората, които смятат, че интелигентността им е фиксирана и неспособна на промяна, избягват поемането на трудни задачи. А това може да доведе до формирането на твърде висока увереност в техните способности.

“Самоувереността може да бъде полезна, но прекомерната самоувереност кара хората да взимат лоши решения и да пропускат нови възможности за учене”, обяснява д-р Джойс Ерлингер, водещата авторка на изследването.

“Като се фокусират върху онези аспекти от задачата, които са по-лесни (и като не отделят много време на трудните части от нея), хората с фиксирана представа за своя интелект формират идеята, че са се представили много по-добре от останалите”, добавя тя.