”За разлика от тях, хората, които смятат, че интелектът може да се променя и развива, не се чувстват застрашени от предизвикателствата на задачата. Те не намират за нужно да формират мнение за способностите си на базата на справянето с лесните части.

“За хората е ключово да разберат кое е това, което не знаят, за да успеят да го научат. Изследването за отношението към собствения интелект е полезно с това, че може да подобри способността за научаване. Правилното отношение помага на хората да различат добре кои са нещата, които знаят и кои не”.

Източник: Psy Blog