1. Влакът

- За къде си се разбързал?

- За влака в 6 ч. Колко минути остават до тръгването му?

- Преди 50 минути от 3 ч насам бяха изминали четири пъти повече минути, отколкото сега остават до 6 ч.

Колко е бил часът?

2. Обядът

На обяд около масата са седнали един дядо, една баба, двама бащи, две майки, четири деца, три внука, един брат, две сестри, двама сина, две дъщери, един свекър, една свекърва и една снаха. Колко най-малко чинии са необходими?

3. Числото

За да открием намислено естествено число, го умножаваме със следващото го по големина в естествения ред на числата и от произведението вадим намисленото число. Как от този резултат се получава търсеното число?

4. Момичетата в метрото.

Пет момичета са седнали в метрото едно до друго. Анет е отдалечена от Бабет точно толкова, колкото и от Колет. Дорет седи на такова разстояние от Анет, на каквото и от Колет. Между кои от своите приятелки пък е седнала хубавата Жанет?

5. Абракадабра

Ще намерите отговорите на следващата страница.