Китайската медицина винаги ражда спорове.
Нейните последователи сляпо ѝ се доверяват, не малка част обаче са силно подозрителни.

Ето някои от популярните митове, свързани с източното лечение.

Мит 1. Китайска медицина не е така надеждна като западната

Китайската медицина съществува повече от 5000 години. И въпреки, че е достатъчно популярна и известна, тя има и противници. Те са убедени, че западната медицина е много по-ефективна.
Подходът към лечението и към тялото на човек в европейската и азиатската медицина е напълно различен. И едни и същи процеси се диагностицират и се лекуват по различен начин.
И, ако в основата на западната медицина лежи анализ и логика, то в китайската има съвършено различни схема.
Това обаче въобще не значи, че единият подход е правилен, а другият – не.
Процентът лечебни грешки в западната и в китайската медицина е приблизителна еднакъв.

Мит 2. Китайските лекарства днес не са актуални

Китайските лекарства са създадени преди 50 века. Повечето от тях са с природен произход, но точно това буди съмнения. Тези лекарства обаче също работят на биохимичен принцип.
За разлика от западната медицина, в китайската съществуват различни принципи за подбор на медикаментите. Те се предписват според познанията, натрупани в традиционната медицина.
Това, че „работят“ на различен принцип, въобще не означава, че са по-лоши.
Удивителното е, че в определени ситуации дори са по-ефективни и добри от средствата, предлагани в аптеките.

Мит 3. Китайската медицина не помага надеждно на европейците

Всяка нация има особености, вероятно оттук идва и този мит.
При някои хора лечението действително може да не даде резултат. Това се случва както с китайците, така и с европейците.
Китайската медицина обаче е многостранна и има много „оръжия“ – лекува и травмата, и душата, прилага иглотерапия, кръвопускане, мокса, гимнастика, вендузи и много други методи. Всички те са насочени към активизиране на собствените ресурси на човешкия организъм.

Мит 4. Китайската медицина е за богати хора

По принцип китайската медицина се счита за народна, затова лечението не струва скъпо. В Европа тя също се смята за медицина на бедните. И у нас на практика тя е достъпна за всеки. Стига да откриете подходящата клиника и точния специалист.

Източник: Новите родители.