6. Сумата от всички числа на рулетка в казино е равна на „Числото на дявола” — 666.

7. В щата Индиана през 1897 година бил създаден законопроект, постановяващ, че числото Пи е равно на 3,2. Благодарение на своевременната намеса на университетски преподаватели, законопроектът бил оттеглен и не стигнал до статута на закон.

8. Всяка обикновена единица може да превърне какъвто и да е продукт в изкушение за клиента. Прибавена към цяло число, единицата подсъзнателно провокира у нас усещане за преодоляване на граница, за надхвърляне на обичайните предели. 11 билки и подправки в KFC, легендарният модел Levi`s 501 и гениалният „2001 година: Космическа одисея” на Стенли Кубрик са сред известните илюстрации на този принцип.

9. Магията на „числото на нещастието”. Няма да видите 4-и етаж в японските домове, нито пък рожден ден, отбелязан на дата 4-и. И въобще всичко, свързано с цифрата 4 в Япония  е табу – самият йероглиф за нея се изписва почти по същия начин, по който и думата „смърт”. Бихме могли да отминем с насмешка суеверието на японците ако не беше факт, че представителите на японската и китайската раса най-често умират на 4-то число от месеца.

10. От деца свикваме да използваме десетичната система за изчисления и кой знае защо дори не забелязваме факта, че в нашия час има не десет, а 60 минути, в минутата - 60 секунда, а всяка окръжност се дели на 360 градуса. Всичко това идва от древна Месопотамия, чиито математици, по оскъдни исторически данни, са достигнали невероятни висоти в тази наука. Почитателите на коспиративните теории вярват, че остатъците от шестдесетичната система се съхраняват живи от правителствата векове наред, защото именно тя се използва от пришълците от космоса.

Източник: lifehacker.org