Дори и нищо да не разбирате от математика, дори да сте я ненавиждали в училище, дори и да се смятате за стопроцентов хуманитарист, тези факти ще ви изненадат приятно и ще ви заинтригуват. разказва МениджърНюз!

1. Английският математик Абрахам де Моавър открил случайно на преклонна възраст, че продължителността на съня му всяка нощ расте с по 15 минути. Съставил аритметична прогресия и така изчислил точна дата, когато тя би достигнала 24 часа — 27 ноември, 1754 година. На този ден той починал.

2. Религиозните евреи се стараят да избягват християнската символика и най-вече знаци, които приличат на кръст. По тази причина, учениците в някои израелски училища използват обърната буква „т”, вместо знака „плюс”.

3. Автентичността на евробанкнотите може да се провери с проста математика, закодирана в серийния номер на всяка от тях, който се състои от буква и 11 цифри. Буквата трябва да се замести с числото, на което съотвества по поредност в английската азбука, то да се добави към останалите и да се сборуват всички цифри, до получаването на едно число. Ако то е  8, банкнотата е истинска.

4. Битува хипотеза, че Алфред Нобел не включил математиката в списъка с научните дисциплини за своята премия, защото жена му му изневерила с математик. Всъщност, Нобел никога не се е женил. Реалната причина за игнорирането на математиката от Нобел не е известна и досега, но за сметка на това има още няколко предположения. Например, че при учредяването на Нобеловите награди вече е имало приз за математика под егидата на шведския крал. Друго обяснение е, че математиците не създават важни за човечеството изобретения, тъй като тази наука има чисто теоретичен характер.

5. Когато бил все още студент, един от най-известните впоследствие американски математици, Джордж Данциг, закъснял веднъж за урок и помислил, че написаните на дъската задачи са за домашно. Сторили му се по-сложни от обичайното, но след няколко дни упорит труд на тях, успял да ги реши. Оказало се, че е решил два от „неразбиваемите” проблеми в статистиката, над които много учени си блъскали главите.