Едно естествено образувание, което се наблюдава в две отделни кътчета на нашата планета, озадачава учените от 70-те годни на миналия век. Т.нар. „вълшебни кръгове“ представляват обли парчета пуста земя насред тревистите райони в Африка и северозападна Австралия. Погледнати отвисоко, те приличат на полка точки. Как обаче са се образували?

Екип от мултидисциплинарни учени смята, че е намерил отговора на тази мистерия в Австралия. Местните вълшебни кръгове се намират на над 10 000 км от по-големите си събратя в Намибия. Те достигат около 4 метра ширина и са открити за първи път през 2014 г. Съществуват различни теории за образуването им – от отровни растения и издигащи се газове до нашествие на мравки и термити. Някои дори смятат, че тези пусти парчета земя са се образували вследствие на съревнование за вода от страна на местните растения.

Сега учените предлагат една значително по-проста теория.

Изследователите анализират почвата в 48 кръга, проучват обкръжаващата ги растителност, както и близките по-големи парчета пуста земя. В края на краищата откриват, че в кръговете има три пъти повече глина, отколкото в тревистите райони. Освен това в тях липсва специфичен седимент, който се среща в случаите, когато основен виновник за това са термитите. Според учените кръговете са се образували от различни времеви условия – дъжд, повърхностна топлина, изпаряване и т.н. Именно те са попречили на растенията да поникнат.

„Местата без растителност, образували се заради термити, са два пъти по-малки от вълшебните кръгове и не чак толкова подредени – обяснява Стефан Гетзин, един от авторите на проучването. – Освен това в повечето случаи ние дори не открихме подземни гнезда на термити.“

В момента екипът проучва вълшебните кръгове в Намибия, които достигат до 20 метра ширина, с помощта на Google Earth.

Изследването е публикувано в Ecosphere.