Знаете ли как много гадатели, врачки и екстрасенси правят своите предсказания така, че те ни изглеждат точни и верни?

Тайната е в техниката, известна като Студено четене. То представлява набор от похвати, използван от екстрасенси, гадатели, медиуми, но и от илюзионисти, с които такива хора научават детайли за събеседника си, често с цел да го убедят, че знаят за личността му повече от това, което събеседниците всъщност сами са разкрили. Не бива да се бърка с едноименната театрална техника.

Виж още: Хари Худини - ловецът на шарлатани

Дори и без да разполага предварително с данни за личността, практикуващият студено четене може бързо да получи релевантна за събеседника си информация, като анализира неговия език на тялото, облекло, прическа, пол, сексуална ориентация, религия, раса, етнос, образованост, начин на изразяване. Практикуващите студено четене („четци“) правят догадки, като изказват твърдения, които са много вероятни, предвид взетите от тях външни белези, и вървят в посока на (често неволно) дадените от техните събеседници подсказки и бързо прикриват несполучилите догадки.

Основен механизъм

Преди началото на процедурата, четецът ще помоли, неявно, събеседника си да му съдейства, казвайки нещо от рода на: „Често виждам образи, които са ми неясни, най-вероятно защото имат смисъл само за вас, но не и за мен. Ако ми помогнете, може скоро да разкрием много неща за вас“. Един от основните моменти в случая е четецът да убеди събеседника си в съдействие за интерпретирането на мъгляви твърдения, които ще помогнат на четеца да догади факти: докато четецът изговаря по-голям брой думи, този, който внася смисъл в тях е събеседникът му. Събеседникът разкрива, съзнателно или не, конкретна информация с отговорите си, а четецът преформулира твърденията така, че да изглежда че информацията идва от него; в случаите, в които четецът бърка, той бързо изоставя догадките си, замазвайки и омаловажавайки грешките си.

Тънки подсказки, като промени в изражението на лицето или в езика на тялото показват на четеца дали дадена догадка е правилна или не. Комбинирайки студеното четене с получена, по други пътища (със записващи устройства в чакалните при някои ясновидци, съгледвачи по опашките), без знанието на събеседника, информация, четецът оставя впечатлението че знае за събеседника си повече от случаен непознат. Този ефект се подсилва от обичайната практика през голямата част от времето четецът преувеличава „успешните“ си догадки и увърта за грешките си.