Суеверните ритуали като чукането на дърво или хвърлянето на сол може наистина да държат настрана онова, което възприемаме като лош късмет, установява изследване.

Изследователи от Чикагския университет провеждат 5 експеримента, в които наблюдават поведения, свързани с избягването на „лошия късмет”, и проследяват как ритуалите променят начина, по който хората възприемат съдбата си.

Първо, участниците трябвало да „предизвикат съдбата”, като кажат нещо като „Никой мой близък няма да попадне в катастрофа”. После те чукали на дърво, хвърляли топка (западен ритуал срещу лош късмет) или не правели нищо.

Учените установили, че повечето ритуали, с които вярваме, че анулираме някое „заклинание”, включват действие, което изисква прилагане на активна сила, за да отдалечим нещо от тялото си – да хвърлим сол или топка, да се протегнем и да почукаме на масата (чукането по главата нямало положителен психологически ефект върху участниците). Според тях така подсъзнателно се убеждаваме, че сме отхвърлили нещо вредно, неприятно или застрашително.

Резултатът, както показали опитите, не е просто успокояване на психиката, но и промяна на поведението от негативно към по-позитивно, което може да има реален ефект върху събитията от живота ни.

Затова следващия път, когато няма маса, на която да почукате, просто хвърлете нещо – ефектът ще бъде същият.

По Time Magazine