Абракадабра - думичка, която съвременните фокусници използват постоянно.

Нейният произход обаче е малко по-интересен и наистина древен.

Виж още: Магията на магията

В миналото тази дума се е смятала за магическа и способна да помогне при висока температура или инфекция. Най-стария писмен източник в който тя се споменава е "Liber Medicinalis" (позната и като "Medicina Praecepta Saluberrima"), една творба от трети век на Квинт Серен Самоник, лекар в двора на римския император Каракала (Марк Аврелий Север Антонин Август). Самоник препоръчал на императора да носи триъгълник насочен надолу върху който е била изписана думата.

Вярвало се е, че този амулет носи добро здраве. И макар това да е първото споменаване в писмен източник на "Абракадабра", най-вероятно думата има още по-древен произход. Може би дори идва от древна Месопотамия където също е съществувала практика да се пазят хората от демони и болести чрез магически амулети.

В Рим освен Каракала и други императори са носели амулет подобен на този препоръчан от Самоник, като например Публий Септимий Гета и Александър Север. Всъщност археолозите са намирали доста такива амулети.

Какво обаче означава "Абракадабра"? Има няколко теории.

Според едни тя идва от арамейския израз "Avrah KeDabra", който значи "аз ще създавам като говоря" или "думата на магьосника ще стане реалност".