Не ви ли се струва, че детето ви вече е по-умно от вас, когато училищните му задачи ви оставят объркани и с празен поглед?

Опитайте се да решите следните задачи, с които децата в началното училище трябва да се справят.

Gallery
Задача 1

Децата в предучилищна възраст решават това за 10 минути. Образованите програмисти - за един час!

Gallery
Задача 2

Третокласниците в Сингапур я решават за две-три минути.

Gallery
Задача 3. Кутия бонбони

Това е задача от учебника на 12-годишно дете в САЩ.

В кутията има 50 шоколадови бонбона. 30 от тях са с пълнеж карамел. 25 - с кокос. 10 са с двоен пълнеж - карамел и кокос, а останалите са просто шоколадови бонбони без пълнеж.

Въпросът е: Коя диаграма отразява кутията шоколадови бонбони правилно?