Знаменитата антиутопия на Оруел „1984” е написана в средата на ХХ века. Предсказанията на фантаста за ужасите на тоталитарния режим сякаш придобиват в наши дни ново и леко зловещо звучене, пише Мениджър NEWS. Да си припомним част от тях с надеждата, че Оруел няма да се окаже прав рано или късно.

1. Всички животни са равни, но някои са по-равни от други.

2. Свободата – това е да можеш да кажеш, че две по две е четири. Ако това е позволено, всичко останало следва от него.

3. Който управлява миналото, той управлява бъдещето; който управлява настоящето, той управлява миналото.

4. Ако спазваш малките правила, можеш да нарушаваш големите.

5. Ако ви е нужен образът на бъдещето, представете си ботуш, тъпчещ човешко лице - вечно.

6.   Властта не е средство, тя е цел. Диктатурата се установява не за да пази революцията; революциите се правят, за да се установи диктатура. Целта на репресиите са репресии. Целта на изтезанията - изтезания. Целта на властта е власт.

7. Няма значение какви възгледи имат масите и какви не. На тях може да им се предостави интелектуална свобода, защото нямат интелект.

8. Във всяко общество обикновените хора трябва да живеят, въпреки съществуващия ред.

9. Най-добрите книги ти казват това, което вече сам знаеш.