Ако не сте големи почитатели на паяците това може да ви прозвучи като сценарий от филм на ужасите. Гигантска мрежа на дължина от над 300 метра се появи в гръцкото градче Айтолико. Мрежата покрива всичко от дървета до храсти и тревички в близост до лагуната и бреговете на градчето. Паяците са вероятно от вида Tetragnatha, които са известни като “разтегнатите паяци”, заради своите издължени тела, които изглеждат така, сякаш са били разтеглени.

Тези осмокраки живеят по много места на света, включително и в Северна Америка, освен в Европа и обикновено изграждат своите хабитати в близост до водни басейни. Някои от подвидовете разтегнати паяци могат дори да ходят по водата. Феноменът на гигантската мрежа не е нов за района и се наблюдава на всеки няколко години.

Science Alert