Паяците рядко разчитат на допира, за да усетят света около себе си. Техните тела и крака са покрити с миниатюрни косъмчета и цепнатинки, които могат да разпознават различните видове вибрации.

Така например несръчната плячка, шаваща в паяжината, произвежда коренно различни вибрации в сравнение с друг паяк, пристъпващ деликатно из нея в търсенето на партньор за чифтосване, или дори от лекия полъх на вятъра. Всяка нишка произвежда различен тон.

Преди няколко години учените, в сътрудничество с твореца Томас Сарацено, превърнаха триизмерната структура на паяжината в музика. Те създадоха интерактивен музикален инструмент, наречен Spider’s Canvas. Сега екипът усъвършенства и надгражда предишния си труд и добавят компонент на виртуална реалност – т.е. хората могат буквално да „влязат“ в 3D пространството и да си взаимодействат пряко с паяжината.

Според специалистите това изследване хвърля повече върху триизмерната архитектура на паяжината и дори ни позволява да научим своеобразния език на вибрациите, който паяците използват.

„Паякът живее в среда, изпълнена с вибриращи струни – казва инженерът Маркс Бюлер от Масачузетския технологичен институт. – Те не виждат особено добре, затова усещат своя свят през вибрациите, които имат различни честоти.“

Когато става дума за паяжина, човек обикновено си представя тази на паяците-тъкачи – плоска и кръгла с радиални спици, около които паякът създава спирална мрежа. Повечето паяжини обаче не са такива, те са изградени в три измерения.

За да изследва тяхната структура, екипът приютява тропическия паяк Cyrtophora citricola в правоъгълно помещение и го оставя да го изпълни със своята триизмерна мрежа. Те използват лазер, за да осветят и създадат изображения с висока резолюция на 2D напречни разрези на мрежата.

Впоследствие специално разработен за целта алгоритъм използва тези двуизмерни напречни разрези, за да сглоби цялостната 3D архитектурна. За да я превърнат в музика, по различните нишки са разпределени различни звукови честоти. Генерираните ноти са изсвирвани по модел, базиран на структурата на паяжината.

Учените сканират паяжината и в процеса на нейната изработка, като по този начин превръщат всяка една стъпка от този процес в музика. Това означава, че нотите се променят заедно със структурата на паяжината, а слушателят може буквално да чуе процеса на изграждането. Подробното записване на този процес на изграждане ще ни позволи да разберем по-добре и начините, по които паяците създават триизмерна паяжина без поддържащи структури – умение, което би могло да намери приложение например в 3D принтирането.

Spider’s Canvas позволява на слушателите да чуят музиката на паяците, но виртуалната реалност, в която потребителите могат да влязат и да сами да произведат звуци, „докосвайки“ нишките на паяжината, предоставя съвършено друг тип изживяване, казват изследователите.

Екипът представи своя нов научен труд по време на пролетната среща на Американското химическо дружество. Предишното им проучване по темата е публикувано през 2018-та в Journal of the Royal Society Interface.

Източник: Science Alert