Obekti.bg ви подканва да разкриете тайните на своето подсъзнание. Вземете лист и химикалка, абстрахирайте се от логиката, активирайте въображението си и действайте!

  1. Надниквате в морето. Какво чувствате?
  2. Будите се в гора и поглеждате към земята. Какво виждате? А сега запишете чувството, което сте изпитали.
  3. Наблюдавате чайки, летящи над главата ви. Как се чувствате от този факт?
  4. Гледате тичащи коне. Какви емоции изпитвате?
  5. Намирате се в пустиня. Пред вас има стена. Не виждате нейния край. В стената има малка дупка. През нея забелязвате оазис. Какво ще направите?
  6. Бродите из пустинята и внезапно откривате стомна с вода. Какво ще направите?
  7. Изгубили сте се в гората посред нощ. Внезапно откривате къща, светлините в нея са пуснати. Какво ще направите?
  8. Намирате се в мъгла, нищо не виждате. Кое е първото нещо, което бихте искали да направите?

Какво означават отговорите ви? Вижте.