Краят на пролетта наближава. Слънцето все повече се прокрадва на яркия син небосклон. Знаехте ли обаче, че тази наша звезда често може да си играе с възприятията ни? Оптичните илюзии в това отношение са рядкост, но когато се случат, те често имат наистина драматичен ефект.

Именно поради тази причина решихме да ви представим осем подобни слънчеви феномена, които са били уловени от фотографите.

Gallery
Светлинен стълб

Светлинният (или слънчев) стълб представлява вертикален стълб или колона от светлина, образуваща се обикновено по време на изгрев или залез. Изглежда, че се формира под слънцето, особено ако наблюдателят вижда феномена от високо или далече. 

Снимка:  Dan Lewis / Shutterstock 

Gallery

Причината за явлението са шестоъгълни ледени кристали, които могът да бъдат разполени вертиално или хоризонтално. Обикновено хоризонталните са на около 6° над хоризонта, докато вертиканите са обикновено на около 20. Кристалите се ориентарат в близка до хоризонтална линия, като падат или плават през въздуха. Ширината и видимостта на светлинния стълб показват разположението на кристалите.

Снимка: David Homen / Shutterstock

Gallery
Брокенски призрак

Този феномен прилича на огромна сянка на човешка фигура, която е обгърната в светлина. Често кръговете са и с цветовете на дъгата. Наблюдава се високо в планината, когато има мъгла. Реално – наблюдателят вижда своята собствена изкривена и уголемена сянка.

Снимка:  kilerus / Shutterstock

Gallery
Полярно сияние

Полярното сияние е оптично явление, наблюдавано в небето над полярните райони на Земята. То се образува вследствие на взаимодействието на заредени частици от слънчевия вятър с магнитосферата. Явлението може да се оприличи на поразително красив танц на разноцветни светлини в небето.

Снимка: Guliver / iStock

Gallery
Зелен лъч

Зеленият лъч е рядък оптичен феномен, който може да се наблюдава в момента на залеза или изгрева на слънцето. Той представлява зелено локализирано сияние, което се появява за кратък период от временепосредствено над слънцето или пък лъч зелена светлина, която проблясва за секунда.

Снимка: Phillip B. Espinasse / Shutterstock

Gallery
Хало

Хало е оптичен феномен, създаден от ледени кристали и образуващ цветни или бели дъги и други форми в небето. Много често се наблюдава около Слънцето или Луната, но всъщност може да бъде навсякъде по небето.

Снимка: Guliver / iStock

Gallery

Обикновено хало се образува в студени райони или при студено време, когато ледени кристали, наречени „диамантен прах“ плават във въздуха.

Снимка: Guliver / iStock

Gallery
Слънчево затъмнение

Слънчево затъмнение e астрономично явление, при което Слънцето става изцяло или частично невидимо за земния наблюдател, скрито от диска на Луната. То се наблюдава, когато Луната е между Слънцето и Земята и трите небесни тела се намират на една линия.

Снимка: Guliver / iStock

Gallery
Слънчеви кучета

Слънчевите кучета се образуват в резултат от пречупването на слънчевата светлина в плоски шестоъгълни ледени кристалчета в перести облаци високо в атмосферата. Кристалчетата действат като призма за преминаващите през тях лъчи. Ако ориентацията на ледените късчета е произволна, се образува затворен пръстен около слънцето – хало. Но често кристалите се ориентират вертикално, поради което светлината се пречупва хоризонтално и в този случай се наблюдава слънчево куче.

Снимка: allanw / Shutterstock