1. Много просто. Робърт има три сестри и трите са доктори.

2. Никоя риба не е напускала аквариума.

3. Имат различни противници.

4. 5000? Грешите. Отговорът е 4100.

5. Пътят.

6. Има три правилни отговора. 51 и 15, 42 и 24 и 60 и 6.

7. Играе шах.

8. Под някое мокро.

9. "Мъртви ли сте?", ако приемем, че сте. Това е въпрос, на който не можете да отговорите с "да". На всички останали въпроси можете да отговорите с "да" дори и да грешите.