Не само малките деца харесват гатанките и пъзелите. Посредством тях нашият мозък може да бъде обучен да достига до възможно най-креативните решения.

Успех!

1. Трима доктори твърдят, че Робърт е техен брат. Робърт казва, че няма братя. Кой лъже?

2. Има 10 риби в затворен аквариум. 2 от тях потъват. 4 отплуват, а 3 умират. Колко риби са останали сега?

3. Двама мъже играят шах. Вече са изиграли 5 игри. Всеки от тях е спечелили по 3. Как е възможно това?

4. Добавете 1000 към 40. Сега добавете 1000. След това още 30. И отново 1000. А сега 20. И отново 1000. А сега 10. Какъв е вашият отговор?

5. Кое минава през градове и поля,  но никога не се движи?

6. Общата възраст на баща и син е 66 години. Тази на бащата е същата като на сина, но местата на числата са разменени. На колко години са и двамата?

7. Всички пет сестри са заети. Ан чете книга, Роуз готви, а Кати играе шах. Мери пък пере. Какво прави петата сестра?

8. В гората има заек. Започва да вали. Под кое дърво ще се скрие заекът?

9. Кой е единственият въпрос, на който не можете да отговорите с "да"?

Ще намерите отговорите на следващата страница.