1. Във всяко портмоне има по 1 лев. Едно от портмонетата се намира в другото.

2. Престанете да си представяте.

3. В неделя вечерта. Всяко денонощие охлювът ще се придвижва с 1 м (изкачва се с 4 през деня и слиза с 3 през нощта). В резултат на това след 6 дни ще е изминал 6 метра. На следващия ден ще достигне върха.

4. Поставете по една монета във всяка везна. Ако са балансирани, третата е фалшивата. Ако някое от блюдата е по-леко, там се намира фалшивата.

5. След 28 години. Да приемем, че това ще се случи след x години. В такъв случай:

 56 + x = 2 (14 + x)

56 + x = 28 + 2x.

X = 28

6. Не. Да предположим, че е виновен. Т.е. винаги ще лъже. Освен това, ако е откраднал чушките, значи знае кой е крадецът – той самият. Но при това положение казва истината. А това е противоречие. Съответно – нашето предположение е погрешно и той е невинен.

7. 150 ябълки. След като преминава през всяка врата, броят на ябълките се разделя на 2. Вратите са 4.  Първоначално е имала 10 x 2 x 2 x 2 x 2 = 160. Т.е. пазачите са взели 160 – 10 = 150 ябълки.